Places per a les estades a la UAB – 2014

L’Autònoma ofereix a estudiants que estan cursant 1r de batxillerat la possibilitat de fer una estada d’estiu al campus de la UAB i de col·laborar en les tasques que habitualment es realitzen a laboratoris, departaments, instituts o d’altres llocs.

L’estada d’estiu es realitzarà del 25 de juny al 10 de juliol en horari de matins.

Les estades proporcionen a l’alumnat orientació de primera mà per prendre decisions sobre el seu futur acadèmic i professional i com a un valor afegit, també se’ls ofereix la possibilitat d’iniciar durant l’estada el treball de recerca en un tema relacionat amb el lloc on es fan les pràctiques, i poder comptar amb l’assessorament del professorat que els acull.

Els centres interessats en estades d’estiu a la UAB pels seus alumnes han d’omplir una fitxa d’inscripció per a cadascun dels interessats. S’ha de triar l’àmbit en el qual volen participar (Biociències, Ciències, Enginyeries, Ciències de la Salut, Ciències Socials, Filologies, Turisme) i després el lloc concret que prefereixen.

LES PLACES QUE APAREIXEN A CONTINUACIÓ SÓN UNA MOSTRA, EN FUNCIÓ DE LA DEMANDA S’AMPLIARAN.

ALS i LES ALUMNES SE’LS HI ADJUDICARÀ UN ÀMBIT (es tindrà en compte la plaça demanada).

Llistat d'àmbits:
Biociències
Ciències (física, química, geologia i matemàtiques)
Enginyeries
Ciències de la Salut: Veterinària i Medicina
Ciències Socials
Filologies
Turisme

I. Biociències

Fitxa

Lloc de la UAB

Professorat UAB

Tema
1

Departament de Genètica i Microbiologia

Neus Ferrer Miralles

Producció i anàlisi de la producció de proteïnes recombinants a E.coli

2

Departament de Genètica i Microbiologia

Jordi Barbé García
Susana Campoy Sánchez
Joan Colom Comas
Pilar Cortés Garmendia

Fagoteràpia com alternativa al tractament amb antimicrobians

3

Departament de Genètica i Microbiologia

Núria Gajú Ricart
Maira Martínez Alonso
Núria Tomas Sanz

El Món dels Microorganismes (vessant Ambiental)

4

Departament de Genètica i Microbiologia

Olga Sánchez Martínez
Jordi Mas Gordi

Nous antibiòtics

5

Departament de Genètica i Microbiologia

Isidre Gibert González
Daniel Yero Corona

Caracterització fenotípica i genotípica de diferents aïllats bacterians

6

Departament de Bioquímica i
Biologia Molecular

Francesc Xavier Avilés Puigvert
Julia Lorenzo Rivera

Clonatge expressió i caracterització de carboxipeptidases citosòliques (CCPs) en cèl·lules de mamífer

29
Departament de Genètica i Microbiologia

Antonio Barbadilla Prados

Desenvolupar software bioinformàtic bàsic per visualitzar i anotar seqüències de DNA

II. Ciències (física, química, geologia i matemàtiques)

Fitxa

Lloc de la UAB

Professorat UAB

Tema

8

Departament de Física
Francesc Pi Vila
Qualsevol dels treballs relacionats amb l’òptica
9

Departament de Química

Josep Ros Badosa
Ramon Yañez López
Gonzalo Guirado López

Síntesi i caracterització de nanopartícules
inorgàniques

 

10

Departament de Química

Juli Real
Teresa Flor
Aprofitament del coure de minerals i de residus de coure
11
Departament de Matemàtiques

Natàlia Castellana Vila
Josep Lluís Solé
José González Llorente

- Les matemàtiques de les formes que ens envolten sense regla ni compàs
- La probabilitat
- Problemes de màxims i mínims a la vida quotidiana i a la natura

12
Institut de Ciències de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC)

Judith Oró Solé
Ana Esther Carrillo Fernández
Maite Simón Sorbed
Andrés Gómez Rodríguez
Bernat Bozzo Closas
Roberta Ceravola

Vols veure els materials per dins?

(sense assessorament al treball de recerca)

III. Enginyeries

Fitxa

Lloc de la UAB

Professorat UAB

Tema
13


Departament d’Enginyeria Electrònica

Montserrat Nafría Maqueda
Marc Portí Pujal
Javier Martín Martínez
Rosana Rodríguez MartínezControl remot d’instrumentació electrònica: aplicació al test de fiabilitat de dispositius CMOS nanoelectrònics
14
Departament d’Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions

Jaume Pujol Capdevila
(coordinador)

-------
(sense assessorament al treball de recerca)

IV. Ciències de la Salut: Veterinària i Medicina

Fitxa

Lloc de la UAB

Professorat UAB

Tema

30

Servei de Diagnòstic i Patologia Veterinària
Aida Neira Godoy
Blanca Pérez Medina
Alberto Marco

Les malalties que amb més freqüència són causa de mortalitat en espècies domèstiques

15
Departament de Medicina i Cirurgia Animals
Joan Enric Rodríguez Gil

Biotecnologia de la reproducció en mamífers

16
Centre de Recerca en Sanitat Animal (CRESA). Bacteriologia
Virginia Aragón
Fernández
Núria Galofré Milà

Infecció bacteriana o vírica en animals

17
Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals
Maria Àngels Calvo Torras

- Obtenció i avaluació de probiòtics
- Conservació de cultius bacterians
- Control d’aliments i del medi ambient

23
Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia
Xavier Navarro Acebes

- Lesions i reparacions dels nervis perifèrics
- Teràpia cel·lular per lesions del sistema nerviós

24
Departament de Bioquímica i Biologia Molecular. Institut de Neurociències
Mercedes Unzueta López

Contribució del enzim SSAO/VAP-1 en el dany cel.lular induit per la proteina β-amiloide : la seva implicació en la  malaltia de Alzheimer

25
Institut de Neurociències
Carlos Barcia Gonzalez

Immunologia al Sistema Nerviós Central

26
Departament de Bioquímica i Biologia Molecular. Institut de Neurociències
Jordi Ortiz de Pablo

Receptors de neurotransmissors implicats en trastorns mentals

27
Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge (SEFaS)
Departament de Medicina i Cirurgia Animal
Facultat de Veterinària
Jorge Ramón López Olvera

Temes relacionats amb la captura, maneig i ecopatologia de fauna salvatge

V. Ciències Socials

Fitxa

Lloc de la UAB

Professorat UAB

Tema

18

Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica (CEFID)

Carme Molinero Ruíz
Ricard Martinez Muntada

L’època franquista o democràtica

19


Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria

Paloma González Marcén
Javier Plasencia Figueroa
Clara Masriera Esquerra


Els inicis de la tecnologia: eines i instruments del Paleolític i el Neolític a Catalunya
20
Escola del Consum de Catalunya

Josep Bonil Gargallo
Genina Calafell Subirá

- Educació de la Ciutadania
- Educació per la Sostenibilitat
- Educació Científica
- Educació del Consum

21

Departament de Geografia.
Laboratori d’Informació Geogràfica i Teledetecció

Miguel Angel Vargas García
Laura Sala Martin
Ignacio Ferrero Beato

- Anàlisi espacial
- Programació d’aplicacions

33

Departament de Geografia.

Albert Pèlachs (coord), Anna Ortiz i Antoni Durà
Qualsevol treball de recerca proposat pel departament de Geografia

VI. Filologies

Fitxa

Lloc de la UAB

Professorat UAB

Tema

28

Departament de Filologia Francesa
Roser Gauchola (directora departament)
Treballs de recerca que s’ofereixen al Departament de Filologia Francesa (apartat Treball recerca>Temes>Llengües estrangeres. Anglès i Francès)
31
Departament de Filologia Espanyola
Ramón Valdés
Desenvolupar qualsevol treball de recerca de l’àmbit de la llengua o literatura espanyola
32
Departament de Filologia Anglesa
Montserrat Capdevila
Elisabet Pladevall
Susagna Tubau
The Acquisition of English as a Foreign Language: A Longitudinal Study of Written and Oral Data

VII. Turisme

Fitxa

Lloc de la UAB

Professorat UAB

Tema

22

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera

Maria Noguera Noguera
Francesc Josep Uroz Felices

Turisme