XI Jornades d'Educació Infantil

Arribem ja a les onzenes Jornades d’innovació a l’Educació Infantil després de les darreres, sobre Amor i educació que, per ser les desenes, van ser de dimensió més àmplia. Hi arriben en uns moments crítics. La situació de crisi sociopolítica i econòmica s’està agreujant molt. Han rebaixat els pressupostos, s’ha reduït el finançament públic de l’educació i s’empitjoren les condicions de centres, mestres, infants i famílies. Tot això pot tenir conseqüències imprevisibles, amb més incidència encara a l’Educació Infantil.

Per seguir avançant en l’educació de qualitat que volem, lluny de defugir o d’abandonar davant de les dificultats, volem reflexionar plegats, ara més que mai. En aquesta ocasió sobre la Presència. La presència necessària per viure l’educació, per ser-hi en el procés viu que significa educar, per poder gaudir del privilegi que representa atendre el creixement personal i d’aprenentatge d’un infant i que facilita el nostre creixement personal i professional.

Presència corporal que,
des de la calma, el respecte i l’afecte,
acull el cos de la criatura, el reconforta i ofereix benestar.

Presència sensorial que,
des de la quietud, el silenci, l’escolta i la mirada,
acompanya l’activitat i el joc de l’infant.

Presència emocional que,
des de la serenitat i la confiança,
dóna suport a les vivències i sentiments de cada moment.

Presència multicultural que,
des de l’acceptació i l’intercanvi,
actualitza i vitalitza les tradicions.

Presència intel·lectual que,
des de la informació, la creació i la reflexió,
facilita la construcció del coneixement compartit.

Presència professional que,
des de l’observació, l’anàlisi, la innovació i la proposta,
col·labora en el desenvolupament de totes les capacitats, d’ells i nostres.

Presència amiga,
que permet la trobada, la comunicació, la interacció...,
amb i entre les criatures, amb i entre les seves famílies, amb i entre els companys i amb altres professionals.

Presència.


En aquestes jornades hem volgut donar un pas més i us proposem transformar els tallers en Converses, com a espai de creixement. És a dir, fer-nos presents els uns als altres, tot intercanviant experiència i reflexió, sentiments i somnis... amb diferents llenguatges, sobre nous i vells aspectes de l’educació de la infància. Teixint, així, un entramat de converses que sostingui l’esforç que estem realitzant, per poder mantenir i millorar l’educació infantil i la presència.

També volem avançar en la documentació de les situacions educatives, tot incorporant nous recursos tecnològics. Per aquest motiu hem pensat transformar els pòsters en imatges més vives en formats diversos. Retalls de presències que ens poden facilitar millor el fet de compartir l’experiència.

Tot això, junt amb dues conferències a l’inici i al tancament, es recull al programa, encara provisional, que us presentem. Amb la intenció de fer, una vegada més, que la retrobada sigui una oportunitat d’avançar en la Innovació en l’etapa d’Educació Infantil, amb iniciatives, petites i grans, que ens ajuden a créixer.

 

ANAR A INSCRIPCIÓ

 

 

 

ICE - Edifici A - 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) - Tel.93 581 17 08 / Fax.93 581 46 56 - ga.ice@uab.cat