NO S'HA POGUT SELECCIONAR LA BBDD Institut de Ciències de l'Educació - Universitat Autònma de Barcelona. Activitats de Formació del Professorat - Sant Pau

 

 

 

Data inici

Nom

Inscripció oberta

Actualment no hi ha cap curs publicat.
Tornar
 

 

 


ICE - UAB Casa de Convalescència - 08041 Barcelona - Tel.93 433 50 50 / Fax.93 433 50 56 - ICE.SantPau@uab.cat

ICE - Edifici A - 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) - Tel.93 581 18 64 / Fax.93 581 46 56 - ga.ice@uab.cat