Setembre de 2016

Comentari destacat

Montserrat Anton. És llicenciada i doctora en pedagogia, també ha estat mestre durant molts anysMontserrat Anton. Ha estat professora del Departament d’expressió musical, plàstica i corporal de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB. És una referència en el món de l’educació infantil i en el món de l’educació de la Psicomotricitat, lluitadora pel reconeixement de la importància educativa del 0-3. Col·labora en l’equip ICE de la UAB, Educació Infantil 0-6, i en el grup de recerca el desenvolupament Psicomotor. Va ser directora de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la UAB.

El visionat de les imatges que ens aporten aquests infants d’entre 2 i 3 anys, emana sobretot confiança;

  • Confiança dels adults en els infants i les seves possibilitats d’autonomia i regulació en els diferents contextos que es recullen en el vídeo, caminant per la llera del riu; anant ”sols” pel mercat; o manipulant càmeres de fotografiar.
  • Confiança dels infants cap els adults que malgrat “deixar-los fer” hi son i quan cal es fan presents sense imposar-se.

Un altre aspecte que voldria ressaltar és la importància del petit grup:

  • No tot el grup surt a l’hora sinó que el grup és abastable per uns i altres. Permet l’autonomia a l’hora d’establir noves relacions de qualitat, amb els venedors del mercat per exemple.

D’aquest se’n deriva l’aprofitament de les possibilitats que l’entorn siguin aquestes geogràfiques – ambientals; siguin socials – habituals;

  • L’aprenentatge és significatiu quan pren significat en la vida quotidiana.

…en l’àmbit estrictament curricular, observant les imatges, es detecta com els infants s’inicien en la utilització dels diferents llenguatges de manera efectiva, manifestant les pròpies possibilitats evolutives respecte a aquests.

Per acabar i sense veure’s s’intueix un treball en equip del professorat que facilita un tipus d’organització d’escola, dels cicle que facilita que l’activitat pugui ser presentada i viscuda de manera molt particularitzada per cada infant.


Deixa un comentari

Entrades relacionades

Comunicar per aprendre

Aprenem fent, pensant i comunicant

Comentari Destacat Aprenem fent, pensant i comunicant (Escola Can Sorts)

Enfoc global de l'aprenentatge

Treballem per Projectes. Podem fer paper reciclat a l’escola?

Comentari Destacat Treballem per Projectes. Podem fer paper reciclat a l’escola? (Escola Sant Jordi)

Enfoc global de l'aprenentatge

Projecte Junts. Transformem un espai escolar

Comentari Destacat Projecte Junts. Transformem un espai escolar (Escola El Viver)