En aquest apartat podeu veure diferents documents, alguns proposats per les diferents persones relacionades amb el món educatiu que han fet algun comentari sobre els vídeos, d’altres per la unitat docent del professorat de l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB i d’altres per altres mestres que participen en els debats. Aquests documents serveixen per compartir, augmentar, reflexionar, debatre,… entre els diferents mestres sobre l’aprenentatge.

Aquí hi ha tres documents que ens poden orientar sobre les recomanacions existents d’institucions i crítics de prestigi a casa nostra (Recomanat per Cristina Correro en relació al vídeo “Un dia de racons” de l’escola El Viver de Montcada i Reixach).

Colomer, Teresa (2005). Andar entre libros. La lectura literaria en la escuela. México: Fondo de Cultura Económica. 978-968-16-7177-8.

Correro, Cristina; Gil, MªRosa, Real, Neus et al. (2016). “Joc, llengua i literatura: de l’oralitat a la multimodalitat”. Dins Edo, Mequè; Blanch, Sílvia; Antón, Montserrat (eds.). El Joc a la primera infància. Barcelona: Octaedro. Pàg. 109-124. ISBN 978-84-9921-837-3.

GRUP GRETEL (Colomer, Teresa; Correro, Cristina; Manresa, Mireia; Margallo, Ana Maria; Real, Neus; Reyes, Lara; Vilà, Núria); i IOC (2015). Triar llibres per a infants i joves. Curs Online Obert (MOOC): http://miniops.ioc.cat/10/index.html


Aquí hi ha tres referències a tres documents que poden ajudar a reflexionar sobre el comentari que va realitzar la Montserrat Anton “Un dia de racons”.

“Por un currículo abierto a lo posible. Protagonismo de los niños i educación. Ideas prácticas, instrumentos”. A càrrec d’Aldo Fortunati. La Bottega di Geppetto, San Miniato: 2016

Magazine de La Vanguardia del 29 d’octubre de 2017 a Ken Robinson, expert en educació dels EEUUU. Versa sobre com hauríem d’enfocar l’educació dels infants.

Arnaiz, Vicenç; Díez, María del Carmen (2017). Infancias. Educar y educarse. Editorial Graó: Barcelona.


En aquest enllaç podeu trobar exemples de treballs de classe de diversos nivells i reflexions de mestres vinculats a l’equip “La Cultura Matemàtica de les Persones” (Recomanat per David Vilalta en relació al vídeo “Taller de problemes: Manipula” de l’escola Antoni Botey de Badalona).

VI jornades estatals La Cultura Matemàtica de les Persones. El sentit de conviure aprenent


Aquestes són tres lectures per a compartir i debatre pel claustre de mestres. Els dos primers orienten força sobre el tipus de discurs a l’aula que contribueix a crear coneixement en la interacció, el segon és un clàssic sobre pràctica pedagògica i currículum. (Recomanat per Juan Sánchez-Enciso en relació al vídeo “Cultivant el desig d’aprendre de l’escola Joan Coromines de Mataró)

Barnes, Douglas (1994). De la comunicación al currículum, Editorial Visor: Madrid.
Mercer, Neil (1997). La construcción guiada del conocimiento, Editorial Paidós: Barcelona. Disponible online a: http://www.terras.edu.ar/biblioteca/6/PE_Mercer_2_Unidad_3.pdf
Sacristán, Gimeno (1991). El currículum: una reflexión sobre la pràctica, Ediciones Morata: Madrid.


En aquest enllaços trobareu línies de recerca que mostren que el dèficit en les connexions neuronals té relació també amb el tipus de vida que porten les persones. Podeu trobar un article que parla sobre aquesta perspectiva a http://time.com/tag/alzheimers/  i una altre a http://time.com/4682031/how-to-prevent-dementia/ (Recomanat per Fernando Hernández en relació al vídeo “Neurotransmi … què?” de l’escola Joan Maragall de Rubí).


Document recomanat pel Joan Toll que ha fet el comentari de l’escola El Viver de Montcada i Reixac amb el vídeo “Creem Vincles”: Cooperar per incloure en l’activitat física i l’esport. 50 propostes pràctiques, que va ser publicada fa poc més d’un any per l’Institut Barcelona Esports – Ajuntament de Barcelona.


Documents que han estat citats al llarg del comentari elaborat pel David Vilalta de l’escola Riera de Ribes de Sant Pere de Ribes amb el vídeo “Aprenem fent i reflexionant sobre el que fem”.

  1. Garcés, Marina (2017). Nova il·lustració radical. Editorial Anagrama: Barcelona
  2. Gallego, Carlos (2003). A què li donem valor? Converses a l’equip la Cultura Matemàtica de les Persones.

Aquestes tres referències van ser citades per David Vilalta a Formació i canvi de l’Escola Joan Maragall de Sant Cugat i l’Equip ICE “Un enfocament global de l’aprenentage”.

  1. Wilson E.O. (2012) La conquista social de la Tierra. Pàg.263, Penguin Random House Grupo Editorial. Barcelona.
  2. Morin, E. (2011) La via. Pàg, 151. Ed. Paidós, Barcelona
  3. Magnet (2016) Orientacions per desenvolupar un projecte Magnet. Pàg. 74. Fundació Jaume Bofill. Barcelona