Comentari destacat

La llavor del conflicte (Escola Turó de Can Matas de Sant Cugat del Vallés)

Fernando Hernández Hernández

Fernando Hernández Hernández és professor de la Unitat de Pedagogies Culturals,  de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Des de fa temps participa en projectes educatius que cerquen que totes les persones trobin el seu lloc per aprendre. El curs 1979-80 va exercir la docència a Anglaterra, on va prendre contacte amb el concepte i la pràctica del “currículum integrat”. Als anys noranta, juntament amb Montse Ventura, va escriure una proposta per organitzar el currículum escolar per mitjà dels , de la Facultat projectes (La organización del currículum por proyectos de trabajo, 1992; 12ª edició, 2006). Aquest llibre mostra el procés d’una escola que es va fer-se   la pregunta:  “estem ensenyant als nostres alumnes a globalitzar?” ha participat en nombroses activitats formatives. Actualment, segueix aprenent a les seves classes a la universitat, a la recerca que fa al grup Esbrina, i formant part del grup La Perspectiva Educativa del Projectes de Treball vinculat a  l’ICE de la UB.

Felicitats per documentar aquest període de la vida del grup!!!
Intueixo el que ha mogut la vostra proposta, però cal dir que s’obren més preguntes que respostes,  donat que caldria poder veure les transicions entre que els  quatre fragments que articulen el relat.
En el primer,  es presenta una reflexió davant a les llavors fent  hipòtesis i afirmacions.
Al segon, es planteja la identificació al paper del que fa possible la transformació de les llavors.
Al tercer, es mostra l’inici d’un procés de mesurament del que no he acabat d’entendre la seva finalitat.
Finalment, es fa una escenificació del procés que fa possible la transformació de les llavors.
Cadascuna d’aquestes fases demanaria destacar alguna frase o concepte que sigui clau i que centri l’activitat. Un breu procés de muntatge podria contribuir a mostrar-ho.
La conversa dels nens i les nenes té punts d’interès, però al ser accions col·lectives i  parlar tots a l’hora fa difícil seguir el nexe conductor que es desenvolupa.
En tot el recorregut la mestra incentiva la reflexió i  anima el procés d’indagació.
És importat documentar, però també centrar el focus, la problemàtica de cada moment. Ho comento perquè, per exemple, no he acabat de veure el lloc del ‘conflicte’ en les converses.
Em resum, una bona iniciativa que ens mostra uns moments de la vida de l’aula i de com la mestra tracta de que els infants aprenguin a partir de l’observació, la reflexió, l’escenificació i la conversa.

Entrades relacionades

Comunicar per aprendre

Aprenem fent, pensant i comunicant

Comentari Destacat Aprenem fent, pensant i comunicant (Escola Can Sorts)

Enfoc global de l'aprenentatge

Treballem per Projectes. Podem fer paper reciclat a l’escola?

Comentari Destacat Treballem per Projectes. Podem fer paper reciclat a l’escola? (Escola Sant Jordi)