Setembre de 2016

Comentari destacat
Màrius Martínez

Màrius Martínez, és Doctor en Ciències de l’educació, professor titular
d’Orientació professional, professor a les titulacions de Pedagogia i Educació Social de la Universitat Autònoma de Barcelona i al Màster interuniversitari de Formació de Persones Adultes. Actualment és vicerector de Relacions Internacionals de la UAB.

És difícil fer-se a la idea a partir d’un únic document audiovisual de la riquesa, complexitat i qualitat dels plantejaments pedagògics de l’escola Riera de Ribes. La seva proposta parteix, molt encertadament de situar l’interès de l’alumne al centre del procés d’ensenyament i aprenentatge. La idea de donar veu i més protagonisme a l’aprenent – l’alumne – permet copsar la diversitat en els estils d’aprenentatge i també donar respostes igualment diversificades.

Els grups heterogenis són per definició diversos en moltes de les variables que podem considerar en el context d’una escola del segle XXI. Per això és oportú i alhora constitueix un desafiament plantejar-se com donar una resposta pedagògicament coherent, estructurada i contrastada a aquesta situació.

El vídeo permet copsar moments d’aprenentatge diversos en els que es poden veure grups d’alumnes en contextos molt diversos. L’observació, l’expressió, el diàleg, la participació, en suma, el protagonisme de l’alumne es fa palès en una part de les imatges, com també la utilització de recursos diversos i la participació de diversos agents.

L’edició del vídeo potser dóna massa protagonisme a la música i a situacions de gran grup o imatges, que si no s’han viscut costen d’interpretar i no permeten acabar de copsar i ni fer justícia a la riquesa dels plantejaments esmentats. És, però, un punt de partida per a explicar petits i grans innovacions que formen part de la vida quotidiana del centre. Són fruit del treball continuat i entusiasta de mestres, alumnat i altres actors que també configuren oportunitats per a que cadascú aprengui més i millor, d’acord amb les seves característiques.


Deixa un comentari

Entrades relacionades

Comunicar per aprendre

Aprenem fent, pensant i comunicant

Comentari Destacat Aprenem fent, pensant i comunicant (Escola Can Sorts)

Enfoc global de l'aprenentatge

Treballem per Projectes. Podem fer paper reciclat a l’escola?

Comentari Destacat Treballem per Projectes. Podem fer paper reciclat a l’escola? (Escola Sant Jordi)

Enfoc global de l'aprenentatge

Projecte Junts. Transformem un espai escolar

Comentari Destacat Projecte Junts. Transformem un espai escolar (Escola El Viver)