Comentari destacat

La tecnologia invisible (Escola Collserola de Sant Cugat del Vallès)

Carmina Pinya i Salomó, mestra i pedagoga. Ha treballat amb alumnat d’educació primària i secundària. Actualment, després d’uns anys al CRP de Sabadell i a l’ICE de la UAB, treballa com a Directora als Serveis Territorials d’Ensenyament al Maresme Vallès Oriental. Membre del col·lectiu de docents iEARN-Pangea i de l’equip Xarxes Socials a l’educació de l’ICE de la UAB.

La tecnologia digital ja és invisible a les aules?

Fa uns anys, quan treballava a l’Institut de Ciències de l’Educació, vaig tenir la sort de poder fer una visita a l’escola Collserola de Sant Cugat del Vallès. Compartíem reflexions en un seminari de treball amb l’equip directiu de l’escola Collserola, i em van convidar a conèixer de més a prop els projectes i les pràctiques d’aula i de centre que porten a terme.

Uns anys més tard, veient el vídeo he recordat el lema que ja en aquell moment els definia i que ens recorda la importància que com a centre donen a Educar la mainada per despertar en ells l’interès per aprendre i crear. Les pràctiques d’aula que es donen a l’escola, les de les diferents comunitats i les de l’escola desprenen aquesta rigor i voluntat d’acompanyar els nens i les nenes en uns espais d’aprenentatge creatius i respectuosos que permetin a la mainada desenvolupar totes les seves potencialitats.

L’escola dona molta importància als espais i a la possibilitat de crear entorns de treball dinàmics i rics, i això es reflecteix en el vídeo quan ens expliquen que la tecnologia és invisible perquè no la tenen exposada. Prioritzen un entorn de treball flexible que permeti poder accedir al material digital com poden ser ordinadors, robots… quan es necessita usar. En el vídeo podem veure que hi ha designats uns nens i nenes, que són els responsables de material dels grups de treball cooperatiu, que són els encarregats d’anar a buscar el què els cal i es cuiden de posar-ho a l’abast del grup.

Al llarg del vídeo crec que cal destacar la presentació que es fa de l’organització dels alumnes en grups de treball cooperatius, els tallers de matemàtiques i l’ús de material informàtic i d’algun programari.

És interessant l’explicació que es dona sobre el treball en grups cooperatius i com els alumnes aprenen a tenir diferents rols i responsabilitats a dins del grup, de fet s’explica i es pot veure de forma molt entenedora les funcions de secretari, responsable de material, portaveu i dinamitzador.

Pel que fa als tallers de matemàtiques es comenta que un dels aspectes que es treballa és el pensament seqüenciat per programar, de fet es pot observar com estan muntant uns robots i més endavant es pot apreciar com estan fent programació. De fet si es miren amb deteniment les imatges de les pantalles es veu com l’alumnat està programant. No es destaca aquest fet i cal valorar-ho molt perquè crec que és molt important que es treballi aquesta competència des de l’escola a fi de fomentar el pensament seqüenciat matemàtic. L’aprenentatge del llenguatge de programació com Scratch, Lego Wedo… permet i fomenta una estructuració coherent i lògica de la ment.

Pel que fa a l’ús de programari informàtic en el vídeo es parla de diferents eines. Remarcar que des dels centres educatius és important saber aprofitar-ne l’ús didàctic de moltes d’aquestes eines i programes informàtics.

M’agradaria abans d’acabar remarcar que per mi parlar de tecnologia invisible no és tant que no es vegin ordinadors i robots quan observem l’espai aula perquè estan endreçats en armaris, sinó que penso que la tecnologia digital esdevé invisible quan en fem un ús didàctic de forma totalment natural i integrada en el dia a dia de les pràctiques d’aula i de l’escola. Al mateix temps quan les tecnologies, i en concret les digitals, permeten la personalització i l’adaptació als ritmes d’aprenentatge de cada un dels nens i les nenes, és quan podem dir que hem avançant en fer-les invisibles en els diferents espais d’aprenentatge de l’escola.

  • El visionat del vídeo ens obre interrogants com ara:
  • Té sentit introduir les tecnologies digitals a l’escola?
  • Quin paper hi haurien de tenir?
  • Com a docents sabem com acompanyar als alumnes en el món digital?
  • Tecnologia invisible és quan no es veu o quan està integrada en el dia a dia de forma transparent?

Deixa un comentari

Entrades relacionades

Comunicar per aprendre

Aprenem fent, pensant i comunicant

Comentari Destacat Aprenem fent, pensant i comunicant (Escola Can Sorts)

Enfoc global de l'aprenentatge

Treballem per Projectes. Podem fer paper reciclat a l’escola?

Comentari Destacat Treballem per Projectes. Podem fer paper reciclat a l’escola? (Escola Sant Jordi)

Enfoc global de l'aprenentatge

Projecte Junts. Transformem un espai escolar

Comentari Destacat Projecte Junts. Transformem un espai escolar (Escola El Viver)