Comentari Destacat

Projecte Junts. Transformem un espai escolar (Escola El Viver)

Entrades relacionades

Comunicar per aprendre

Aprenem fent, pensant i comunicant

Comentari Destacat Aprenem fent, pensant i comunicant (Escola Can Sorts)

Enfoc global de l'aprenentatge

Treballem per Projectes. Podem fer paper reciclat a l’escola?

Comentari Destacat Treballem per Projectes. Podem fer paper reciclat a l’escola? (Escola Sant Jordi)

Enfoc global de l'aprenentatge

Projecte Aula Multimèdia

Comentari Destacat Projecte Aula Multimèdia (Institut escola Teresa Altet)