Setembre de 2016

Comentari destacatJoan Manuel del Pozo

Joan Manuel del Pozo és actualment síndic i professor de Filosofia de la UdG. És membre i ha estat director de l’“Observatori d’Ètica Aplicada a l’acció social, psicoeducativa i sociosanitària”. Com a polític, ha estat diputat, regidor i conseller d’Educació i Universitats.

L’interès del vídeo: la identificació d’un límit important en l’acció educativa, en l’aprenentatge, com és ara algun grau de sordesa en força infants. Aquesta és menys visible que altres limitacions i per això té més risc de no ser identificada. Alhora, la psicologia de l’infant sord el sol portar a la inhibició, la passivitat, la desconfiança. En aquest sentit, és encertat el títol del vídeo -la pregunta “Què li passa…”- perquè expressa aquesta estranyesa per una actitud que resulta inexplicable a primer cop d’ull.

Valors educatius: el discurs de l’obertura escolar i la diversitat com a marc pedagògic; la voluntat de comprendre i d’aprendre junts, per a la qual cosa la comunicació de tots i en totes direccions és indispensable; la cerca d’ajuda en altres infants més grans, que té el doble valor del reconeixement de l’experiència, d’una banda, però de l’altra de mantenir-se en el propi món infantil; el reconeixement de la “tristesa” de no poder sentir prou bé la música; la mostra de regles bàsiques en la comunicació amb sords, com ara parlar-los de cara.

Millores possibles: si fos possible, caldria corregir algun dèficit de gravació que impedeix, justament, sentir bé les primeres veus -especialment la del nen quan contesta la mestra- i un combinat de limitacions de guió-muntatge que no facilita una entrada ràpida i clara en la qüestió plantejada. Són, però, dèficits més tècnics que educatius, que fan perdre eficàcia comunicativa al vídeo.


Deixa un comentari

Entrades relacionades

Comunicar per aprendre

Aprenem fent, pensant i comunicant

Comentari Destacat Aprenem fent, pensant i comunicant (Escola Can Sorts)

Enfoc global de l'aprenentatge

Treballem per Projectes. Podem fer paper reciclat a l’escola?

Comentari Destacat Treballem per Projectes. Podem fer paper reciclat a l’escola? (Escola Sant Jordi)

Enfoc global de l'aprenentatge

Projecte Junts. Transformem un espai escolar

Comentari Destacat Projecte Junts. Transformem un espai escolar (Escola El Viver)