Setembre de 2016

Comentari destacat

Maria MasipMaria Masip, sóc professora de secundària. He exercit durant 27 anys en diferents instituts de Badalona, sempre amb l’objectiu de crear projectes amb sentit. He passat els darrers anys de la meva vida professional activa a l’ICE de la UAB on he tingut el privilegi de contactar amb molts centres, de primària i de secundària, que cada dia procuren posar l’alumne en el centre de l’aprenentatge.

Què veig en aquest vídeo?
El primer que em crida l’atenció és el caminar assossegat i tranquil dels nens i nenes per l’escola. Com ja es desprèn del títol del vídeo, racons de lliure circulació, veig infants de primer cicle movent-se pel centre en llibertat per entrar a les aules que vulguin i treballar allò que més els interessa. Per tant, observo que els nens i nenes escullen, estableixen complicitats i aliances sense la intervenció dels mestres per fer la tria, s’adapten i reajusten la seva elecció quan no poden accedir a l’espai que desitgen, aprenen de manera compartida en diferents espais de convivència i d’aprenentatge, i, finalment, reflexionen sobre la seva tria al llarg d’un determinat període, alhora que s’autoregulen.

També observo que ens els diferents espais es dona una oportunitat a la comunicació,   la creativitat, l’expressió, el joc, el raonament, l’experimentació, la imaginació…fet que denota una voluntat clara de l’equip de mestres de treballar-ho. Dedueixo que hi ha una planificació deliberada dels docents per oferir aprenentatges amb sentit, en un context de llibertat.

Quina reflexió n’extrec?
En primer lloc em sembla un esforç considerable per personalitzar l’aprenentatge, potenciant la implicació activa de tots i cadascun dels aprenents i oferint-los la possibilitat de desenvolupar allò que més els interessa i que millor connecta amb les seves capacitats, competències i motivacions. No obstant, en el vídeo també s’observa una voluntat clara d’ajudar l’alumnat a reflexionar sobre la seva tria i a autoregular-se, propiciant  la presa de consciència personal i l’autonomia.  Per això em pregunto si s’ha pretès connectar les diverses propostes amb la teoria de les intel·ligències múltiples i si tota l’oferta respon a la voluntat d’oferir a l’alumnat espais on treballar-les.

Un altre aspecte que em crida l’atenció és l’aposta institucional que denota. És obvi que hi ha una elevada implicació del professorat en la concreció de l’oferta. Des de secundària em sembla un fet molt valuós perquè en aquesta etapa la complexitat organitzativa sovint deriva en rigidesa. Crec molt rellevant que el centre sigui capaç d’oferir una alternativa tant oberta i flexible.

També vull fer-me ressò de la voluntat inclusiva de la proposta, que connecta amb els principis de l’escola democràtica i per a tothom.

Per acabar, vull posar en valor el caràcter orientador d’aquests racons ja que ajuden els nens i nens a reflexionar sobre les seves capacitats i interessos i els permeten anar construint el seu projecte de vida personal que té lloc al llarg de tota l’escolaritat. En aquest sentit animaria als mestres del cicle a donar més rellevància a l’autoconeixement i a l’orientació que aquesta experiència permet, creant espais on reflexionar individualment  i col·lectiva sobre el què han après i el què han descobert sobre si mateixos.


Deixa un comentari

Entrades relacionades

Comunicar per aprendre

Aprenem fent, pensant i comunicant

Comentari Destacat Aprenem fent, pensant i comunicant (Escola Can Sorts)

Enfoc global de l'aprenentatge

Treballem per Projectes. Podem fer paper reciclat a l’escola?

Comentari Destacat Treballem per Projectes. Podem fer paper reciclat a l’escola? (Escola Sant Jordi)

Enfoc global de l'aprenentatge

Projecte Junts. Transformem un espai escolar

Comentari Destacat Projecte Junts. Transformem un espai escolar (Escola El Viver)