Benvinguts/des a l'aplicatiu Instruments per a l'estudi

Els estudiants arriben a la Universitat amb l’inici d’una etapa acadèmica complexa, ja que tan acadèmicament com per exemple els hàbits i tècniques d’estudi, i socialment, el canvi de l’entorn on viuen o de les amistats, requereixen  un nou plantejament en quan a l’adquisició de nous hàbits per part dels estudiants. És important prendre consciència d’aquests canvis, ja que pot ajudar a estudiar amb més eficàcia a la universitat i, al mateix temps, poder gaudir millor del temps lliure.

Aquest espai és una plataforma informàtica adreçada als estudiants que proporciona un entorn virtual d’aprenentatge per donar suport amb temes relacionats amb les tècniques d’estudi.

L’objectiu principal és oferir una sèrie d’eines i activitats interactives perquè els estudiants puguin posar en pràctica algunes de les competències transversals. Això com plantejar de manera resumida alguns dels suggeriments més rellevants pel que fa a les tècniques i estratègies d’aprenentatge.

La planificació del temps, l’expressió escrita, l’expressió oral i altres tècniques sobre l’elaboració de la informació estan exposades en els diferents apartats per a que l’estudiantat pugui practicar. 

Finalment, a l’apartat de Bibliografia trobareu un recull de totes les referències del material utilitzat al llarg dels diferents temes desenvolupats.   

© 2021 Unitat d'Assessorament Psicopedagògic - Universitat Autònoma de Barcelona