Instruments per a l'estudi

Elaboració de la informació

El bon rendiment i obtenció de resultats positius en els exàmens ve determinat, en gran part, per un adequat tractament i elaboració de la informació. El subratllat, els esquemes, els resums o els mapes conceptuals representen un conjunt d'eines útils per dur a terme aquesta elaboració del material d'estudi. Aquestes tècniques ens ajuden a portar una millor organització i planificació de l'estudi i, especialment, a adquirir i interioritzar els coneixements d'una manera més idònia. D'aquesta manera evitarem ”l'empollada” abans dels exàmens.

En aquest apartat s'exposa la tècnica dels mapes conceptuals, on l'estudiant tindrà l'opció de posar-la en pràctica a partir d'uns textos seleccionats o bé, a partir dels textos que fa servir en alguna assignatura.

© 2021 Unitat d'Assessorament Psicopedagògic - Universitat Autònoma de Barcelona