Instruments per a l'estudi

Redacció

Escriure implica el domini de les capacitats relacionades amb l’ús del llenguatge, el control de l’acte comunicatiu i les capacitats de tipus lingüístic. La redacció és el mitjà pel qual podem manifestar idees o punts de vista de qualsevol aspecte de la vida.

En aquesta secció trobaràs informació relacionada amb les estratègies d'expressió escrita. Primer es fa una classificació dels diferents escrits segons el criteri que s'utilitzi. Més endavant es presenten els passos a seguir per dissenyar i elaborar una redacció: la planificació, la producció d'idees, la producció del text i la revisió.

“No costaria gens escriure si no calgués pensar tant abans!”
Puig i Ferrater

 

 

© 2021 Unitat d'Assessorament Psicopedagògic - Universitat Autònoma de Barcelona